Kapihan ni Qroon's Details   Kapihan ni Qroon
http://qroon.blogspot.com/
desc:Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.
tags:linux, filipino, tagalog, kapihan, qroon, kape
from:Philippines
RSShttp://qroon.blogspot.com/atom.xml (atom)
 
Up since August 19, 2007 01:20:50 PM, with 833 hits so far.