Ang Pangalawang Autonomous Region of Ryan Toledo's Details   Ang Pangalawang Autonomous Region of Ryan Toledo
http://parrt.blogspot.com
desc:Ang blog ng isang pinoy high school teacher na may sayad
tags:comics, gaming, filipino, biking, yoyoing
from:Philippines
RSShttp://parrt.blogspot.com/atom.xml (atom)
 
Up since February 07, 2009 11:54:20 PM, with 779 hits so far.